Aktualności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej rozporządzenie RODO) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztyn, tel. 89 534 95 94.

1) Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawiciela Administratora Danych podane są na stronie internetowej: http://www.adopcja.olsztyn.pl
2) Kontakt z Administratorem Danych następuje za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania adopcyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO w zw. z art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest przymusowe, w związku z czym jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą sądy, organy ścigania oraz organy administracji publicznej występujące o udostępnienie danych osobowych w związku z wykonywaniem przez te podmioty zadań publicznych. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Administratora Danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także innych przepisów szczególnych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania adopcyjnego oraz okres archiwizacji.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia postępowania adopcyjnego. Konsekwencją niepodania danch będzie niemożliwość przeprowadzenia procedury.
10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Ogłoszenie do pracy na wolne stanowisko główny księgowy/specjalista ds. kadr

 

 

 

 

Wyniki naboru - główny księgowy/ specjalista ds kadr w W-MOA w Olsztynie

 

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie w W-MOA w Olsztynie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik Nr 9 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (1 etat - na zastępstwo))

 

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Załącznik_nr_2_-_Oświadczenie_dla_osoby_ubiegajacej_się_o_zatrudnienie_-_psychologa_W-MOA_w_Olsztynie.

Załącznik_nr_3_-_Klauzula_Informacyjna_dotycząca_przetwarzania_danych_osobowych_w_procesie_naboru

Załącznik_Nr_9_-zgoda_na_przetw.danych-rekrutacja

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Wicedyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (W-MOA) - (1 etat):

 

  

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Wicedyrektora W-MOA w Olsztynie

 

  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Wicedyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (W-MOA) (1 etat)

 

 

 Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie - Wicedyrektor W-MOA w Olsztynie

Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru

Załącznik Nr 9 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie (W-MOA) (1 etat)

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora W-MOA w Olsztynie

 

Ogłoszenie o naborze Dyrektor WMOA w Olsztynie

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie - Dyrektor W-MOA w Olsztynie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx