Światowy Dzień FAS – Dzień Świadomości FASD

Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. Dzięki wolontariuszom idea zaczęła się rozprzestrzeniać i w 2004 roku trafiła także do Polski.

Data 9.09. nawiązuje do cyfry „9” symbolizującej 9 miesięczny okres ciąży.

”  FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – Spectrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) jest stosowany od roku 2000 do opisania specyficznych problemów zdrowotnych, wychowawczych i edukacyjnych, jakimi bywają dotknięte dzieci matek pijących alkohol w ciąży” (O Maley, 2007)

Ideą ustanowienia Światowego Dnia FAS jest szerzenie świadomości wśród społeczeństwa na temat szkodliwości spożywania alkoholu w  ciąży.

Z perspektywy osób, którym bliski jest temat adopcji  jest to dzień, w którym ważne jest zwrócenie uwagi na potrzeby oraz wyzwania przed jakimi stoją dzieci adopcyjne z FASD  i ich rodzice, a przede wszystkim uwrażliwienie bliskiego otoczenia na ich trudności oraz zmagania.

Z tej okazji życzymy rodzinom adopcyjnym wychowującym dzieci z zaburzeniami FAS/FASD wytrwałości, cierpliwości, radości z każdego nawet najmniejszego sukcesu oraz spotkania wielu życzliwych i zaangażowanych osób gotowych do udzielania wsparcia i pomocy.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content