Ośrodek powołany na mocy Uchwały Nr XII/216/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: "Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie"

 

Nasza misja

Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest zapobieganie sieroctwu społecznemu i naturalnemu dzieci pokrzywdzonych przez los. Zapewniamy sierotom
naturalnym i społecznym wychowanie rodzinne w formie rodziny adopcyjnej. Dobieramy kandydatów na rodziców adopcyjnych dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

 

Zastanawiacie się Państwo nad przysposobieniem dziecka, lecz nie posiadacie wystarczającej wiedzy? Dzwońcie, piszcie, pytajcie - odpowiemy na każde Państwa pytanie. Aby przystąpić do procedury adopcyjnej należy telefonicznie umówić się na rozmowę wstępną z pedagogiem z Ośrodka.

 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacja

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 W związku z obowiązkiem przekazania danych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.) Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie udostępnia poniżej "Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan na 01.01.2021 r.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan na 01.01.2021r.

 

 

Dostępność architektoniczna:

- do budynku prowadzi jedno wejście, po schodach, bez podjazdu dla wózków,

- w budynku nie ma windy,

- w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,

- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- nie ma mozliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 19 października 2020 roku ulega zmianie funkcjonowanie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie oraz Filii Ośrodka w Elblągu i Ełku zgodnie z Zarządzeniem Dyrktora nr 5/2020 z dnia 19.10.2020 r. (zamieszczone poniżej).

 Zarządzenie nr 5/2020

Zarządzenie Nr 5/2020 str.2

Zarządzenie Nr 5/2020 str. 3

Zarządzenie nr 5/2020 str.4

Zarządzenie nr 5/2020 str.5

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01 czerwca 2020 roku ulega zmianie funkcjonowanie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie oraz Filii Ośrodka w Elblągu i Ełku zgodnie z Zarządzeniem Dyrktora nr 3/2020 z dnia 28.05.2020 r. (zamieszczone poniżej).

 

Zarządzenie Dyrektora W-MOA w Olsztynie Nr 3/2020

 

Spotkania na terenie Ośrodka odbywać się będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Ośrodka.

 

 

 

- Olsztyn:  089 534 95 94, 514 176 672, 514 174 186,

 

 

- Elbląg: 055 236 29 49, 506 317 182,

 

 

- Ełk: 087 621 38 25, 506 317 139.

 

 

 W tym szczególnym czasie nacechowanym zmianami, nowymi wyzwaniami i niepewnością nie chcemy by Państwo pozostali osamotnieni z pojawiającymi się trudnościami m. in. opiekuńczo - wychowawczymi, niepokojącymi zmianami w funkcjonowaniu dzieci, obniżeniem nastroju, pojawianiem się lęków oraz problemami w organizacji nauki w systemie zdalnym.

Nasi psycholodzy pod w/w telefonami w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku udzielają informacji, porad, konsultacji kandydatom, rodzicom adopcyjnym oraz rodzinom zastępczym opiekującymi się dziećmi oczekującymi na przysposobienie.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Bardzo zachęcamy do korzystania!!!

 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Zapraszamy do przeczytania artykułu pedagoga W-MOA w Olsztynie "Dlaczego specjaliści z ośrodków adopcyjnych stawiają tak wysokie wymagania kandydatom na rodziców adopcyjnych?" na naszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności".

http://www.adopcja.olsztyn.pl/index.php/aktualnosci

lub

http://www.adopcja.olsztyn.pl/index.php/olsztyn

 

 

 

 

 

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie