Ośrodek powołany na mocy Uchwały Nr XII/216/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: "Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie"

 

Nasza misja

Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest zapobieganie sieroctwu społecznemu i naturalnemu dzieci pokrzywdzonych przez los. Zapewniamy sierotom
naturalnym i społecznym wychowanie rodzinne w formie rodziny adopcyjnej. Dobieramy kandydatów na rodziców adopcyjnych dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

 

Zastanawiacie się Państwo nad przysposobieniem dziecka, lecz nie posiadacie wystarczającej wiedzy? Dzwońcie, piszcie, pytajcie - odpowiemy na każde Państwa pytanie. Aby przystąpić do procedury adopcyjnej należy telefonicznie umówić się na rozmowę wstępną z pedagogiem z Ośrodka.

 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacja

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Główny Księgowy, specjalista ds. kadr w dniu 18.07.2019 r. - dokonano wyboru kandydata - Panią Martę Mazurkiewicz - Sidor.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu prowadzenia księgowości w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego. Dobrze orientowała się w strukturze organizacyjnej Ośrodka Adopcyjnego i jego zadaniach.Kandydatka zna ustawy o finansach publicznych i rachunkowości. Jest osobą komunikatywną, otwartą na kontakty, o wysokiej kulturze osobistej.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPACH WSPARCIA:

- DLA KANDYDATÓW OCZEKUJĄCYCH  - 16.00 -  W DNIU 18.02.2019

- DLA RODZIN ADOPCYJNYCH               - 17.00 -  W DNIU 25.02.2019

Możliwe jest również umówienie się na konsultacje indywidualne w tym dniu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie