Ważne informacje

Wsparcie po adopcji

Ośrodek adopcyjny wspiera osoby, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez udzielanie: pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych pomocy

czytaj więcej »

Rodzice biologiczni

Zadzwoń lub Przyjdź! Zapewniamy pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałóaw ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka do adopcji bezpośrednio po jego

czytaj więcej »

Współpraca z instytucjami

W-MOA współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z  podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich

czytaj więcej »
Skip to content