Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie

10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 11c, tel. 89 534 95 94

e-mail: wmoa.olsztyn.sekretariat@warmia.mazury.pl

 

Dyrektor Ośrodka: Dorota Zdziarska tel. wew. 20: wmoa.d.zdziarska@warmia.mazury.pl

Wicedyrektor: Joanna Sztachelska tel. wew. 20wmoa.j.sztachelska@warmia.mazury.pl

Anna Kin – pedagog tel. wew. 24. – wmoa.a.kin@warmia.mazury.pl 

Monika Wiereńko – pedagog  tel. wew. 24wmoa.m.wierenko@warmia.mazury.pl

Wioletta Burdalska – pedagog tel. wew. 24wmoa.w.burdalska@warmia.mazury.pl

Sylwia Ramczykowska – pedagog – wmoa.s.ramczykowska@warmia.mazury.pl

Anna Bałazy – pedagog tel. wew. 23wmoa.a.balazy@warmia.mazury.pl

Agnieszka Kozłowska – pedagog tel. wew. 23wmoa.a.kozlowska@warmia.mazury.pl

Elżbieta Korona – psycholog tel. wew. 22wmoa.e.korona@warmia.mazury.pl

Magdalena Krasnoborska-Wirchanowicz – psycholog tel. wew. 22wmoa.m.wirchanowicz@warmia.mazury.pl

Anna Szałkowska – psycholog – wmoa.a.szalkowska@warmia.mazury.pl

Katarzyna Danielewicz – psycholog – wmoa.k.danielewicz@warmia.mazury.pl

Joanna Zalińska – główny księgowy, specjalista ds. kadr  tel. wew. 27wmoa.j.zalinska@warmia.mazury.pl

Bożena Sadowska – referent administracyjny tel. wew. 20wmoa.olsztyn.sekretariat@warmia.mazury.pl

Joanna Nowakowska – referent administracyjny tel. wew. 20wmoa.olsztyn.sekretariat@warmia.mazury.pl

Ośrodek czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych 1530 – 1930.

Skip to content