Ełk

Filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie
Ełk, ul. Marii Konopnickiej 3/1, tel. 87 621 38 25
adres e-mail:  wmoa.elk.sekretariat@warmia.mazury.pl

Katarzyna Markowska – kierownik – wmoa.k.markowska@warmia.mazury.pl

Agata Trawczyńska – pedagog – wmoa.a.trawczynska@warmia.mazury.pl

Agata Adamiak – psycholog – wmoa.a.adamiak@warmia.mazury.pl

Marcin Chilicki – psycholog – wmoa.m.chilicki@warmia.mazury.pl

Ośrodek czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
Szkolenia kandydatów na rodziców przysposabiających odbywają się w godzinach popołudniowych, tj. 15.30 – 19.30

Skip to content