Wsparcie po adopcji

Ośrodek adopcyjny wspiera osoby, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez udzielanie:

  • pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych
  • pomocy pedagogicznej i psychologicznej

Pomocy i poradnictwa udziela się na wniosek zainteresowanych.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Skip to content